Tuyển Đại Lý

Đăng ký làm khách buôn, đại lý

A. Các yêu cầu cơ bản

 Cung cấp đầy đủ thông tin khi tham gia (Họ tên, SĐT, Số CMT, Địa chỉ ... )

B. Các yêu cầu riêng

1. Đăng ký làm khách buôn mới : Cam kết đơn hàng đầu tiên tối thiểu 5 sản phẩm (5 sản phẩm cùng 1 loại)  -> sau khi trở thành "khách buôn mới" khách hàng có thể lấy hàng theo bảng giá "khách buôn mới" tùy theo nhu cầu của mình,

2. Đăng ký làm khách buôn  : Khách hàng sẽ được làm khách buôn nếu thỏa mãn 1 trong 2 yêu cầu sau (chú ý chỉ cần 1 trong 2 điều kiện)

- Cam kết đơn hàng đầu tiên tối thiểu 10 triệu đồng (tính theo giá bán lẻ)

- Đã là khách buôn mới và có tổng số đơn hàng trong vòng 1 tháng (tính theo giá bán lẻ) đạt 10 triệu đồng

-> Sau khi trở thành "khách buôn" khách hàng có thể lấy hàng theo bảng giá "khách buôn" tùy theo nhu cầu của mình, các đơn hàng sau không nhất thiết phải đạt 10 triệu đồng(tính theo giá bán lẻ)

3. Đăng ký làm đại lý : Khách hàng sẽ được làm đại lý  nếu thỏa mãn 1 trong 2 yêu cầu sau (chú ý chỉ cần 1 trong 2 điều kiện)

- Cam kết đơn hàng đầu tiên tối thiểu 60 triệu đồng (tính theo giá bán lẻ)

- Đã là "khách buôn" và có tổng số đơn hàng trong vòng 1 tháng (tính theo giá bán lẻ) đạt 60 triệu đồng

-> Sau khi trở thành "đại lý" khách hàng có thể lấy hàng theo bảng giá "đại lý" tùy theo nhu cầu của mình, các đơn hàng sau không nhất thiết phải đạt 60 triệu đồng(tính theo giá bán lẻ)

4. Đăng ký làm tổng đại lý : 

Khách hàng sẽ được làm đại lý  nếu thỏa mãn 1 trong 2 yêu cầu sau (chú ý chỉ cần 1 trong 2 điều kiện)

- Cam kết đơn hàng đầu tiên tối thiểu 100 triệu đồng (tính theo giá bán lẻ)

- Đã là "khách buôn" và có tổng số đơn hàng trong vòng 1 tháng (tính theo giá bán lẻ) đạt 100 triệu đồng

 tuy nhiên các "tổng đại lý" cũng cần phải có các yêu cầu sau :

- Phải có trách nhiệm cao trong việc phân phối sản phẩm

- Gương mẫu và không mắc các sai phạm trong hệ thống

C. Duy trì đại lý khách buôn :

Khi khách hàng trở thành đại lý và khách buôn hàng tháng khách hàng phải đạt doanh số theo yêu cầu của nhà phân phối, trường hợp không đạt doanh số hoặc doanh số quá thấp khách hàng sẽ bị hạ cấp cụ thể như sau :

1. Đối với khách buôn mới : Nếu 1 tháng liên tiếp không có hóa đơn phát sinh thì khách hàng sẽ bị cắt khách buôn, trong trường hợp khách hàng muốn trở lại thành khách buôn mới thì phải đăng kí lại.

2. Đối với khách buôn : Nếu 2 tháng liên tiếp doanh số không đạt 10 triệu đồng(theo giá bán lẻ) hoặc 1 tháng doanh số trong tháng quá thấp (dưới 2 triệu đồng- tính theo giá bán lẻ) thì sẽ bị cắt xuống làm khách buôn mới.

3. Đối với đại lý : Nếu 2 tháng liên tiếp doanh số không đạt 60 triệu đồng(tính theo giá bán lẻ) hoặc 1 tháng doanh số trong tháng quá thấp (dưới 10 triệu đồng tính theo giá bán lẻ) thì sẽ bị cắt xuống làm khách buôn.

4. Đối với tổng đại lý : Nếu không đạt các yêu cầu của nhà phân phối thì sẽ cắt xuống làm đại lý  và nhường cho các đại lý khác đủ yêu cầu .

Giỏ hàng

Có 0 Sản phẩm
Tổng: 0 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến

 Liên hệ Ms Phương 0984183345

Fb: Lê Thanh Phương( gõ SĐT)

Vui lòng để lại SĐT chuyên viên sẽ tư vấn

Sơ đồ đường đi


X

Trò chuyện Với Chúng Tôi